مجوز پرداخت یاری چیست؟

مجوز پرداخت یاری چیست؟

با توسعه و افزایش روزافزون کسب و کارهای آنلاین (بیشتر هم به دلیل شیوع بیماری کرونا و سفارش مسئولین بهداشتی برای عدم مرا جعه ی حضوری برای خرید در مکان های شلوغ) و شناسایی نیازهای پرداختی جدید در این حوزه و با توجه به نیاز کسب‌وکارهای آنلاین به درگاه پرداخت اینترنتی امن، بانک مرکزی نهادهای جدیدی را تحت عنوان«پراخت یار» برای آسان شدن امور پرداختی کسب و کارها و ارائه سریع تر و راحت تر ابزارهای پرداختی معرفی نموده است. طبق ضوابط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، شرکت‌هاى داراى مجوز پرداخت‌یارى .می‌توانند در فضاى آنلاین فعالیت کنند

 

وظیفه ی اصلی شرکت‌های پرداخت یاری، ارائه انواع سرویس‌های پرداخت به افراد و کسب‌کارها است. پرداخت یارها با کسب مجوزهای قانونی لازم و انعقاد قرار داد با شرکت‌های ارائه دهنده ی خدمات پرداخت (PSPبه شبکه ی الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) متصل می‌شوند و به صورت غیرمستقیم می‌توانند ابزارهای پذیرش و پرداخت را ارائه دهند.

در نتیجه ی این امر شرکت دارنده ی مجوز پرداخت یاری در چارچوب سند تدوینی از سوی بانک مرکزی و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده ی خدمات پرداخت (psp) و شاپرک، می‌تواند پرداخت‌های بدون کارت از جمله پرداخت‌های درون برنامه‌ای مبتنی بر زیر ساخت‌های همراه را برای پذیرندگان خود انجام داده و پس از آن به شبکه ی شاپرک ارسال کنند.

تنها کسانی می توانند مجوز پرداخت یاری دریافت کنند که :

1-  حتما باید شرکت حقوقی باشند.

2-  دارای یک وب‌سایت کدنویسی‌شده مناسب برای ارائه درگاه پرداخت واسط باشند.

3- باید سروری در داخل کشور داشته باشند.

4-  برای تمام اعضای شرکت خود گواهی عدم سوء‌پیشینه دریافت کرده باشند.

مراحل دریافت مجوز پرداخت یاری

با توجه بر ضروریات، ضوابط و فرآیند‌های اجرایی فعالیت پرداخت‌ یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، شرکت‌های متقاضی مجوز پرداخت یاری می‌توانند اقدامات لازم به منظور آغاز فعالیت خود در شبکه ی پرداخت الکترونیک کشور را طبق مراحلی که در زیر به آنها اشاره می شود به انجام رسانند:

- دریافت و مطالعه مستند « الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» از درگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- به یکی از شرکت‌های ارائه دهنده ی خدمات پرداخت مورد تأیید شرکت شاپرک مراجعه نموده و ارائه تقاضای مجوز پرداخت‌یاری نمایند.

- مستندات لازم را از شرکت ارائه دهنده ی خدمات پرداخت (PSP)دریافت نمایند.

- ارائه مدارک لازم مطابق با مستند بند ۱ به انضمام مدارک مورد درخواست شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت

- با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP)قرارداد ببندند.

- افتتاح حساب ویژه ی پرداخت‌یاری نزد یکی از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- عقد توافقنامه میان شرکت شاپرک و متقاضی مجوز پرداخت‌یاری.

ارائه خدمات پرداخت و نظارت بر عملکرد پذیرندگان  پشتیبانی شده پس از اتصال آنها به شبکه الکترونیکی پرداخت، موضوع فعالیت پرداخت یار است. مطابق ضوابط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، شرکت‌هاى داراى مجوز پرداخت‌یارى می‌توانند در فضاى موبایل و اینترنت که نیاز به جسم کارت براى پرداخت نیست، سرویس‌هاى متنوع و داراى ارزش افزوده براى مشتریان ارائه دهند. این سرویس‌ها در نهایت از طریق سوئیچ شرکت‌هاى PSP پردازش شده و به سمت شاپرک ارسال می‌شوند.

هدف اصلی این سند، تبیین فرایند اجرایی فعالیت شرکت‌های پرداخت یار و پذیرندگان پشتیبانی شده در حوزه ی پولی کشور است. موضوع فعالیت پرداخت یار شامل مواردی از جمله: بازاریابی، انعقاد قرارداد، ارایه خدمات پرداخت و نظارت بر عملکرد پذیرندگان پشتیبانی شده پس از اتصال آنها به شبکه ی الکترونیکی پرداخت کشور است.

اختیارهای پرداخت یار :

مطابق با ماده ۸ آخرین ویرایش «الزامات و ضوابط اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور»، روابط پرداخت یار و پذیرندگان پشتیبانی شده تابع قرارداد فی مابین بوده و پرداخت‌یار در ازای خدمات ارائه شده توسط خود می توانند از پذیرنده کارمزد دریافت کنند(مجاز به دریافت کارمزد از پذیرنده هستند). همچنین پرداخت‌یار جهت توسعه بازار و ارتقاء کسب و کار خود، با رعایت اصول حاکم بر رقابت آزاد و عدم انحصار، مجاز به عملیات بازاریابی و تبلیغ خدمات خود خواهد بود.

اختیارهای پرداخت یار

همه چیز در مورد مدل پرداخت یاری و زمان تسویه پرداخت یارها

مجوز پرداخت یاری و باید نبایدها

1- پرداخت یار به هیچ وجه حق مبادرت به انجام فعالیت‌های بانکی و اعتباری را ندارد.

2- صدور هرگونه ابزار پرداخت، انتشار پول الکترونیک و عملیات ارزی در فعالیت پرداخت یاری ممنوع است.

3- پذیرش هرگونه ابزار پرداخت صادر شده توسط غیر بانک و پردازش و انتقال تراکنش‌های آنها توسط پرداخت یارها ممنوع است.

4- پرداخت یار موظف است کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره را رعایت کند و اصلاح ها و تغییرهای احتمالی این مقررات که توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد را قبول کند و همچنین مکلف است عملیات خود را با دستورالعمل‌های صادر شده تطبیق دهد.

5- پرداخت یار وظیفه دارد قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مطابق با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران رعایت کند.

6- پرداخت یار موظف به نگهداری سوابق فعالیت پذیرندگان خود، شامل رسید تراکنش‌های آنها و کلیه قراردادهای فی‌مابین است.

7- پوشش ریسک‌های ناشی از عملکرد پرداختیار به عنوان یکی از پذیرندگان شبکه ی پرداخت الکترونیک و نظارت بر عملکرد آنها ‌ با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد با آنهاست.

8- پرداختیار این اختیار را دارد که مبالغ ناشی از تراکنش های پذیرندگان پشتیبانی شده خود در حسابی که در توافقنامه بین پرداخت یار و شاپرک اعمال شده و مورد تایید قرار گرفته است را جمع آوری کند و استفاده از هر نوع حساب دیگری برای تجمیع مبالغ تراکنش ها ممنوع است.

9- مجموع حجم عملیات پرداخت یارهای زیر نظر ارایه دهنده ی خدمات پرداخت در یک روز، نباید از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد.

10- پرداخت یار به منظور تامین نیاز نظارتی ارا‌‌ئه دهنده ی خدمات پرداخت بر عملکرد وی، باید پاسخگوی ارایه دهنده خدمات پرداخت باشد و همکاری‌های لازم را در جهت بازرسی‌های دوره‌ای با وی به عمل آورد.

11- پرداخت یار وظیفه دارد بر عملکرد پذیرندگان پشتیبانی شده خود نظارت داشته باشد.

12 - ارائه خدمات تحت مجور پرداخت‌ یاری توسط پذیرنده پشتیبانی شده پرداخت یار ممنوع است و آنها وظیفه دارند نسبت به قطع خدمت ارائه شده به پذیرنده پشتیبانی شده متخلف اقدام کند.

مزایای پرداخت یاری


 – تسهیل فرآیند دریافت درگاه پرداخت اینترنتی برای کسب و کارهای نوپا
 - اطمینان کسب و کارها از انجام تسویه حساب های خود

- شرکت‌های پرداخت ‌یار معمولاً با چند شرکت پرداخت یا PSP قرارداد همکاری دارند و در توافق های فی‌مابین، برخی از مراحل اخذ درگاه اینترنتی تسهیل شده است. همچنین امکان ارائۀ چند درگاه پرداخت به صاحبان کسب‌و‌کار را دارند.

- عدم مسدودی درگاه تمام پذیرندگان شرکت پرداخت یار در صورت بروز تخلف توسط یکی از پذیرندگان (برای هر پذیرنده کد پذیرندگی اختصاصی ارائه می شود).
- ساماندهی شرکت ها و وب سایت های ارائه دهنده درگاه پرداخت واسط

- با استفاده از خدمات شرکت‌های پرداخت ‌یار می‌توان گزارش‌های کاربردی همچون تعداد و مبلغ فروش، تاریخ تسویه‌حساب‌ها و گزارش اطلاعات هر تراکنش و غیره را دریافت کرد.
- مدیریت بهتر و دقیق تر لیست سیاه پذیرندگان توسط شاپرک

- شرکت‌های پرداخت ‌یار با ارائۀ پلاگین‌ها و APIهای مختلف، به صاحبان کسب‌و‌کار این امکان را می‌دهند که بتوانند خدمات پرداخت آنلاین بهتری به مشتریان خود عرضه کنند.
 - جلوگیری از سوء استفاده وب سایت ها و کاربران متخلف

مزایای پرداخت یاری

معایب پرداخت یاری

- روند تسویه حساب با پذیرندگان پرداخت یارها در طول روزهای کاری و فقط یک بار در طول روز انجام می شود که در صورت تعطیلی این زمان طولانی می شود.
- تسویه حساب با پذیرندگان پرداخت یارها در مقایسه با پذیرندگان شرکت های PSP دیرتر انجام می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بانک نو مراجعه نمایید.

انصراف از نظر